Inlägg

Synliggör företaget med innovativ skylt eller vepa

Skyltning handlar om kommunikation. Om att kommunicera budskap och varumärken på ett direkt och effektivt sätt. Målet är att betraktaren ska uppleva det som att en logotype eller fasadskylt förmedlar en positiv bild av företagets verksamhet och kärnvärden. En annan lösning, för företag som vill betona eller upplysa om exempelvis tillfälliga kampanjer, är att trycka upp budskap på en vepa som i sin tur placeras antingen framför fönster eller fasader. Läs mer