• VÅR ARBETSMETOD SÄKERSTÄLLER
    EN TRYGG LEVERANS

FOCUS ROADMAP – 10 STEG TILL ETT LYCKAT PROJEKT

ANALYS

Alla projekt är unika och har sin grund i ert varumärke. Vår arbetsprocess startar därför med en analys av varumärket och projektets förutsättningar, där vi bland annat går igenom vilka behov som finns, er budget, er logotyp och de gemensamma mål vi vill uppnå.

SURVEY

Vi utgår ofta från kundresan som är en viktig del i hur era kunder och besökare hittar till er och upplever er. Via en platsbesiktning, eller survey som vi kallar det, tittar vi på tillfartsvägar, arkitektur, omgivande skyltning, byggnadens förutsättningar, möjliga infästningar och mycket mer. Vi bedömer även faktorer som skyltens läsbarhetsavstånd och färgval.

BUDGET

Utifrån analysen, förstudien och platsbesiktningar tar vi fram en kalkyl och en offert som innehåller både material och arbete. Vi är noggranna med att offerten skall innehålla alla delar så att vi håller oss inom de givna budgetramarna.

DESIGN / KONSTRUKTION

Vi har egna formgivare och konstruktörer som gör att vi kan nå längre och skapa unika lösningar för just er. Utifrån era förutsättningar och behov väljer vi rätt lösning till er logotyp och till platsen. Vi hjälper er med skisser, fotomontage, 3D-visualiseringar, konstruktionsritningar, tillståndshantering och mycket mer.

PRODUKTION

I produktionsledet arbetar vi med leverantörer som lever upp till våra högt ställda krav och klarar stora komplexa leveranser. Vi konstruerar produkter av högsta kvalitet med optimala materialval och de bästa komponenterna för att garantera en lång livslängd och låga underhållskostnader.

LOGISTIK

Komplexa projekt kräver smidiga transportlösningar. Vi har en kvalitetssäkrad logistikkedja från leverantör till installationsplats. Om lagringsutrymme krävs har vi både egna lager och disponerar lagerutrymme hos leverantörer i Norden och globalt.

INSTALLATION

Vi arbetar främst med egna montageteam i Norden och har ett nära samarbete med kvalificerade partners som kan våra produkter och garanterar att installationerna blir korrekt utförda. Vi är även del av ett globalt nätverk som kan installera skyltprogram över hela världen.

DOKUMENTATION

När arbetet är färdigt sammanställer vi en dokumentation och lagrar reservdelar. Du får tillgång till fotografier, installationsprotokoll och övriga handlingar som tillhör projektet i vårt webbaserade projekthanteringssystem, SignE.

MILJÖANSVAR

Focus Neon är miljöcertifierade och tar ett helhetsgrepp i miljöfrågor. Allt från att fabrikerna arbetar med miljöklassade lacker till samordnade transporter. Vi ser till att återvinna allt material från gamla demonterade skyltar och restmaterial.

SERVICE / SUPPORT

Ert varumärke är i trygga händer. Om något skulle inträffa finns vår support och våra servicetekniker alltid i närheten. Med ett kompletterande serviceavtal vet ni att varumärket alltid kommer lysa och vara i perfekt skick – år efter år.

Focus hjälper dig genom hela processen till rätt skylt. Det ger dig en trygg leverans och ett problemfritt ägande.

Det har vi gjort i mer än 50 år.